Word: форматування сторінок

Для зміни параметрів сторінки необхідно виконати команду головного меню Файл/Параметры страницы. У вікні, яке з’явиться на екрані необхідно в закладці поля задати відступи для полів: зліва, зправа, знизу, зверху та натис-нути кнопку ОК. Закладка Размер бумаги встановлює формат листа, на якому надрукований текст , а також тут можна задати орієнтацію тексту на листі: Альбомная, Книжная.

 • Збереження файлу в Microsoft Word
 • виконати команду Файл/Сохранить
 • натиснути кнопку “Сохранить” на панелі інструментів Стандартная
 • виконати команду Файл/Сохранить как… для збереження під іншим іменем

Створення списків

 1. Word дає можливість маркувати списки різноманітними символами або нумерувати їх цифрами і літерами.
  Маркований список – це послідовність абзаців (речень або слів), на по-чатку кожного з яких стоїть маркер.
  Нумерований список — це така ж послідовність з розміщеним на почат-ку порядковим числом або літерою.
 2. Щоб маркувати або нумерувати список, досить виділити відповідну кількість рядків і натиснути на панелі інструментів одну із кнопок:
  — „нумерация”
  — „маркеры”
  Цими ж кнопками можна скористатися і під час введення списку в до-кумент, натиснувши одну з них перед його введенням. В цьому випадку після кожного натискання клавіші ENTER з місця абзацу наступного рядка буде проставлений наступний номер або маркер.
  Для закінчення введення списку і відміни режиму „Список” потрібно клавішу ENTER натиснути двічі підряд.
  Недолік такого способу реалізації списків в тому, що маркування ве-деться єдиним видом маркера, а нумерація одноступенева.
 3. Для того, щоб замінити стандартний маркер на інший або створити інший спосіб нумерації, потрібно скористуватися командою меню „ Фор-мат=>Список”
  або в контекстному меню виконати команду „Список…”

З’явиться діалогове вікно, у якому в залежності від потреб вибирають одну із вклади нок:

 • маркированный;
 • нумерованный;
 • многоуровневый.

Далі вибирають символ маркування або вид нумерації (вибрані симво-ли обрамляються синьою рамкою) і натискають кнопку „ОК”.

 • ТП Word дає також можливість замінити вигляд маркера на інші по та-кій технології:
 • установити курсор клавіатури на елемент списку з маркером;
 • відкрити діалогове вікно „Список…”;
 • натиснути кнопку „Изменить…”;
 • натиснути кнопку „Маркер…”;
 • із списку „Символы из:” вибрати потрібний вид шрифту і в ньому символ маркера;
 • натиснути на вибраний символ і потім на „ОК” та „ОК” у вікні „Изменение маркированного списка».
  Новий маркер змінить існуючий у всіх виділених рядках.

4. Якщо для роботи вибрано список з багаторівневою нумерацією, то для переходу з одного рівня нумерації на інший ( наприклад, з 1.3.4 на 1.4) у контекстному меню використовують команду „Уменьшить отступ” або „Увели-чить отступ” (з 1.4 на 1.4.1).
Кнопки з аналогічним призначенням можуть бути і на панелі інструме-нтів.

Хід роботи

Хід роботи:

 

 1. Запустити учбовий текстовий файл у програмі Виконання кожного пункту завдання повинен відповідати окремому абзацу в учбовому тексті. Задати вирівнювання по ширині сторінки
 2. Вибирання орієнтації сторінки.
  • Виберіть у меню Файл команду Параметристорінки, а потім відкрийте вкладку Поля.
  • У групі Орієнтація виберіть варіант альбомна
 3. Задавання полів відступу сторінки
  • Задайте поля: ліве – 2см, праве –1 см, нижнє – 2 см, верхнє – 2 см.
 4. Задавання полів відступу сторінки за допомогою лінійки
  • Підведіть курсор до маркеру, розташованого на лінійці, курсор при цьому змінить ся на «↔»
  • Натисніть клавішу Alt + Ліву кнопку миші, при цьому на лінійці мають з’явитись  розміри полів відступу (Мал. 1)
  • Переміщаючи маніпулятор вправо, вліво встановити необхідні параметри

image001

 

 

Мал. 1

 1. Використання книжкової та альбомної орієнтації в одному документі.

Виникають ситуації де є необхідність щоб з усієї кількості сторінок в документі, декілька сторінок були в альбомній орієнтації.

 • Виберіть(виділіть) 1-шу сторінку навчального тексту, до якої потрібно застосувати книжкову або альбомну орієнтацію.
 • Виберіть у меню Файл команду Параметристорінки, а потім відкрийте вкладку Поля.
 • Виберіть варіант книжкова.
 • У полі Застосувати виберіть значення До виділеного тексту.
 1. Зміна відступу тексту. Створення відступу першого рядка абзацу
  • Виділіть абзац, в якому потрібно зробити відступ.
  • Якщо немає горизонтальної лінійки, виберіть у меню Вигляд команду Лінійка.
  • На горизонтальній лінійці перетягніть маркер Відступпершогорядка (мал.2) у положення, з якого повинен починатися текст. Для відображення розмірів відступу під час перетягування натисніть та утримуйте клавішу Аlt.
  • Задайте відступ 1,26 см.

image004

Мал. 2

 

Порада
Задати відступ першого рядка з більшою точністю можна за допомогою параметрів на вкладці Відступи та інтервали (меню Формат, команда Абзац). У групі Відступ у списку Перший рядок виберіть пункт Відступ і установіть інші потрібні параметри.

 1. Зміна відступу тексту. Збільшування або зменшування лівого відступу всіх рядків абзацу
  • Виділіть абзац, який потрібно змінити.
  • На панелі інструментів Форматування натисніть кнопку Збільшити відступ image005 або Зменшити відступ image007 .
  • Microsoft Word автоматично збільшить відступ на одну  позицію табуляції. Якщо потрібно змінити розташування відступу, попередньо установіть іншу позицію табуляції.
 2. Зміна відступу тексту. Змінювання правого відступу усіх рядків абзацу
  • Виділіть абзац, який потрібно змінити.
  • Якщо немає горизонтальної лінійки, виберіть у меню Вигляд команду Лінійка
  • На горизонтальній лінійці перетягніть маркер Відступ справа у те місце, де повинен закінчуватися текст.(Мал. 3)
  • Задайте відступ 1,2 см.

image009

Мал. 3

 1. Зміна відступу тексту. Установлювання відступів абзацу за допомогою клавіші TAB:
  • У меню Сервіс виберіть команду Параметри автозаміни, а потім відкрийте вкладку Автоформат при вводі.
  • У групі Автоматично при введенні установіть прапорець Установлювати відступи клавішами.
  • Щоб задати відступ першого рядка абзацу, клацніть перед цим рядком абзацу натиснути клавішу Tab.
  • Щоб задати відступ всього абзацу,виділіть необхідни абзац. Натисніть клавішу TAB.

 

Примітка   Щоб видалити відступ, натисніть клавішу BACKSPACE, не переміщаючи курсор. Ту саму функцію виконує команда Скасувати (меню Правка ).

 1. Зміна відступу тексту. Створення нависаючого відступу
  • Виділіть абзац, в якому потрібно зменшити ліве поле.
  • Якщо немає горизонтальної лінійки, виберіть у меню Вигляд команду Лінійка
  • На горизонтальній лінійці перетягніть маркер Відступ зліва у місце, з якого повинен починатися абзац (Мал.4).

image011

Мал. 4

 1. Нумерування сторінок
  • У меню Вставка виберіть команду Номери сторінок.
  • У полі Розташування виберіть варіант розташування номера: вгорі або внизу сторінки.
  • У списку Вирівнювання виберіть, вирівнювати номери сторінок за лівим краєм, правим краєм або за центром, всередині або назовні сторінки.
  • Якщо непотрібно ставити номер на першій сторінці, зніміть прапорець Номер на першій сторінці.
  • Пронумеруйте сторінки
 2. Установлення колонтитулів
  • У меню Вигляд виберіть команду Колонтитули.
  • Якщо номери розташовані в нижній частині сторінки, натисніть кнопку Верхній/нижній колонтитул на панелі інструментів Колонтитули.
  • Напишіть в колонтитулу свої дані (П.І.П.).
 3. Окрема нумерація частин або розділів документа
  • Оскільки вміст, відформатований як прихований текст, можна легко зробити видимим, не слід використовувати прихований текст для зберігання конфіденційних відомостей.
  • Якщо документ ще не розбито на розділи, вставте розрив розділу те місце документа, з якого потрібно почати нумерування сторінок.
  • Установіть курсор у розділ або виділіть розділи, які потрібно нумерувати окремо
  • У меню Вставка виберіть команду Номери сторінок.
  • Натисніть кнопку Формат.
  • У полі Почати з введіть значення 1
 4. Про розривання на сторінки
  • За замовчуванням вставка розривів сторінки у Microsoft Word виконується
  • автоматично під час заповнювання сторінки текстом або малюнками. У разі потреби можна вставити розрив сторінки вручну там, де потрібно.
   1. Автоматичний розрив сторінки
   2. Примусовий розрив сторінки

image012

 

 

 

 • Це дає змогу, наприклад, починати кожну главу або розділ документа з нової сторінки, та зберегти при цьому форматування

 

 1. Під час роботи з документами з великою кількістю сторінок часто виникає потреба знов і знов змінювати розташування розривів сторінок. Щоб цього уникнути, використовуйте описані нижче прийоми керування розставлянням автоматичних розривів сторінок. Microsoft Word дає змогу, зокрема, заборонити вставляти розрив посередині абзацу або рядка таблиці, а також розрив між двома абзацами (наприклад, між заголовком та подальшим текстом).
 2. Вставка примусового розриву сторінки
  • Клацніть місце, звідки потрібно почати нову сторінку.
  • У меню Вставка виберіть команду Розрив.
  • В иберіть параметр Почати нову сторінку.
 3. Автоматичний друк абзацу на новій сторінці
  • Виберіть абзац, перед яким потрібно вставити розрив сторінки.
  • У меню Формат виберіть команду Абзац, а потім відкрийте вкладку Розташування на сторінці.
  • Установіть прапорець З нової сторінки.

Варіанти завдань

Варіант № 1

 

 1. Відкрити текст набраний на попередньому занятті
 2. Задайте відступи: правий край 1 см., лівий край 2 см, зверху 1 см., знизу 1 см.
 3. Задайте відступ першого ряжка абзацу 1,5 см.
 4. Змініть орієнтацію сторінки на альбомну
 5. Установіть нумерацію сторінки
 6. Установіть колонтитул, впишіть в нього своє П.І.П.

 

Варіант № 2

 

 1. Відкрити текст набраний на попередньому занятті
 2. Задайте відступи: правий край 1,5 см., лівий край 2 см, зверху 1,5 см., знизу 1,5 см.
 3. Задайте відступ першого ряжка абзацу 2,5 см.
 4. Змініть орієнтацію сторінки на альбомну
 5. Установіть нумерацію сторінки
 6. Установіть колонтитул, впишіть в нього своє П.І.П.

 

Варіант № 3

 

 1. Відкрити текст набраний на попередньому занятті
 2. Задайте відступи: правий край 0,5 см., лівий край 2 см, зверху 0,5 см., знизу 0,5 см.
 3. Задайте відступ першого ряжка абзацу 0,5 см.
 4. Змініть орієнтацію сторінки на альбомну
 5. Установіть нумерацію сторінки
 6. Установіть колонтитул, впишіть в нього своє П.І.П.

 

 

Контрольні запитання:

 

 1. Як здійснити використання книжкової та альбомної орієнтації в одному документі?
 2. Як створити відступ першого рядка абзацу?
 3. Як збільшити або зменшити лівий відступ всіх рядків абзацу?
 4. Як змінювати правий відступ усіх рядків абзацу?
 5. Як встановити відступ абзацу за допомогою клавіші TAB?
 6. Як створити нависаючий відступ?
 7. Як встановити нумерацію сторінок?
 8. Як встановити колонтитул сторінки?
 9. Для чого призначені розриви сторінки, розриви розділу?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *